Written by 9:22 chiều Lãi suất

Cách tính lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng năm 2020

Lãi suất vay tín chấp 2020

Vay tín chấp là gì? Lãi suất vay tín chấp?

Vay tín chấp là hình thức cho vay dựa hoàn toàn vào uy tín cá nhân, không cần tài sản đảm bảo. Khách hàng có thể dùng khoảng vay đó phục vụ cho mục đích đám cưới, mua hàng tiêu dùng,… tuỳ vào nhu cầu các nhân.
Một khoản vay tín chấp thường dao động từ 10 triệu đến 500 triệu đồng. Thời han cho vay linh hoạt từ 12 đến 60 tháng.

  Vay tín chấp dựa vào uy tín cá nhân, không cần tài sản đảm bảo

Cách tính lãi suất vay tín chấp

Lãi suất vay tín chấp, dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên nên không có khung quy định chi tiết. Tuy nhiên, mức lãi suất vay tín chấp ngân hàng thông thường dao động từ 15 – 18%/năm.
Lãi suất cho vay ngân hàng được chia làm 2 cách:

Tính trên dư nợ gốc

Tức là bên cho vay tín chấp sẽ tính trên dư nợ hiện tại. Tiền mỗi tháng phải thanh toán cho lãi suất của khoản vay của bạn sẽ giảm dựa theo số tiền gốc giảm dần hàng tháng, giảm theo quý, theo năm.

Ví dụ:

Khách hàng vay tín chấp ngân hàng 120 triệu trong 12 tháng
Lãi suất là 12%/năm

=> Khách hàng cần phải trả tiền gốc: 120 triệu/12 tháng = 10 triệu/tháng ( 120 triệu/năm)

Lãi phải trả hàng tháng là 12%:12= 1%, 120*1%=1,2 triệu/tháng ( 14,4 triệu/năm)

Như vậy, tổng số tiền phải là 1 tháng là: 10 + 1,2 = 11, 2 triệu

Tổng số tiền sẽ trả trong 1 năm sẽ là 134,4 triệu

Tính trên dư nợ giảm dần

Tức là lãi suất chỉ tính theo số dư nợ ban đầu, người vay phải thanh toán một khoản lãi, lãi suất không đổi theo thời gian. Vì số tiền trả được tính theo số dư nợ gốc vay ban đầu.

Cách tính này cụ thể như sau:

Số tiền người vay phải trả T1 = Số tiền đã vay/thời gian vay tiền + Số tiền đã vay * Lãi suất vay tín chấp cố định hàng tháng.

Số tiền người vay phải trả T2 = Số tiền đã vay/thời gian vay tiền + (Số tiền đã vay – số tiền gốc trả T1) * Lãi suất vay tín chấp cố định hàng tháng.

Số tiền người vay phải trả T2 = Số tiền đã vay/thời gian vay tiền + (Số tiền đã vay – Tiền gốc trả T1 – Số tiền gốc trả T2) * Lãi suất vay tín chấp cố định hàng tháng.
…..

Số tiền người vay phải trả T12 = Số tiền đã vay/thời gian vay tiền + (Số tiền đã vay – Tiền gốc trả T1 –…– T10 – Số tiền gốc trả T11) * Lãi suất vay tín chấp cố định hàng tháng.

Ví dụ:

Bạn vay 50 triệu trong thời hạn 12 tháng.
Trong suốt 12 tháng, lãi suất sẽ được tính 12%/năm dựa trên số tiền nợ gốc là 50 triệu.

Công thức tính lãi suất hàng tháng sẽ như sau:

50tr x 12%/12 = 500.000

Số tiền bạn phải trả hàng tháng = 50.000000/12 + 500.000 = 4.166.667 + 500.000 = 4.666.667 VNĐ

Tổng số tiền phải trả trong 12 tháng sẽ là: 56.000.002 đồng.

Lãi suất vay ngân hàng được tính dựa trên 2 cách

Lãi suất vay tín chấp sẽ không biến động trong quá trình vay tín chấp nếu thị trường có thay đổi về lãi suất.
Khách hàng vay có quyền tất toán hợp đồng, nghĩa là có thể trả trước hạn. Khách hàng sẽ phải trả số tiền gốc còn lại cùng với mức phí tất toán hợp đồng, mỗi ngân hàng sẽ có phí % trên số tiền gốc còn lại khác nhau.

Việc vay tín chấp sẽ không tự gia hạn khi hết thời gian hợp đồng, khách hàng phải đến ngân hàng thực hiện tất toán khoản vay.

Đối với trường hợp khách hàng không hoàn trả số tiền vay, trả quá hạn thì điểm thông tin tín dụng sẽ được cập nhật mới nhất trên hệ thống tín dụng ngân hàng Nhà nước, sau này khách hàng khó có cơ hội vay tiếp lần 2 ở tất cả ngân hàng.

Lãi suất khi vay tín chấp luôn được khách hàng cân nhắc khi chọn nơi vay. Với mức lãi suất cạnh tranh, bạn có thể tham khảo chương trình vay tín chấp của SCB tại đây.

 Lãi suất vay tín chấp sẽ không biến động trong quá trình vay tín chấp

Cách tính lãi suất ngân hàng sẽ được khách hàng quan tâm nhất. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào khả năng và nhu cầu khách hàng sẽ lựa chọn hình thức vay tín chấp hoặc vay thế chấp.

 

 

 

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)
Last modified: 10/04/2020
Close